temp

TEMP CONTROL

ชุดควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นภายในโรงเรือนมีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ เช่น – Temp TP40 ขนาดเล็ก ราคาประหยัด – Temp TP80 ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับเกษตรกรที่เริ่มต้น – Temp 100 ติดตั้งง่าย – Temp R-Tron สำหรับไก่ไข่ และพ่อแม่พันธุ์ – Temp 1000 Plus, Temp 1200 เป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับไก่เนื้อ หรือหมูขุน – Temp 2003 Plus, Temp TF716, Temp 1618 Genesis เป็นรุ่น Hi-End ของบริษัท สามารถควบคุมพัดลมฮีตเตอร์ และปั้มน้ำได้อย่างอัจฉริยะ ไม่ด้อยกว่าสินค้าจากต่างประเทศ และยังมีสินค้าที่อำนวยความสะดวก เช่น Temp View เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลทุก ๆ โรงเรือนในฟาร์มพร้อมระบบ SMS ALERT บริษัทยังมีสินค้าใหม่ที่อยู่ในกระบวนการการวิจัย