ไฮโดรเจน, Hydrogen
   
Welcome to Siam Water Flame!
บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด
       สยาม วอเตอร์ เฟลม คือ บริษัทผู้นำในการคิดค้นเทคโนโลยีอันหลากหลาย ที่ให้บริการลูกค้าด้วยนวัตกรรม โดยดำเนินกิจการอยู่ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหญ่ ๆ คือ กลุ่มเครื่องผลิตก๊าซ (Gas Generator) เช่น เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ และเครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนจากอากาศ, กลุ่มเครื่องควบคุมสภาวะโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (Climate Controller)กลุ่มเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ (Jewelry Equipment) และกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า (Electronics and Electrical)
New Products & Projects  
           ก๊าซไฮโดรเจนเป็นหนึ่งเชื้อเพลิง ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจน โดยไม่เกิดของเสียสู่สิ่งแวดล้อมผ่านระบบ การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) จึงเป็นที่นิยมมากขึ้น เทคโนโลยีนี้สามารถแยกก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซออกซิเจนออกจากน้ำ ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงทำให้ได้เปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงถึง 3,000 องศาเซลเซียส โดยไม่มีผลกระทบสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นเชื้อเพลิงสะอาด เก็บรักษาง่ายและปลอดภัย บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด จึงผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนดังกล่าวให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยทั่วไปของทุกภาคอุตสาหกรรม Hydrogen
Oxygen Generator           เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน และเครื่องผลิตก๊าซออกซิเจน เป็นเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีการดูดซับแบบสลับมาแยกก๊าซไนโตรเจน หรือก๊าซออกซิเจน ออกจากบรรยากาศ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลา ลดต้นทุนในการกักตุนก๊าซให้เพียงพอต่อการใช้งาน ลดความเสี่ยงในการเก็บก๊าซที่แรงดันสูง บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด จึงผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน และเครื่องผลิตก๊าซออกซิเจน ที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับกับการใช้งานในทุกภาคอุตสาหกรรม
News & Events
          เรียนเชิญเยี่ยมชมบูธ และผลิตภัณฑ์ของเรา พร้อมสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ที่งานแสดงสินค้า ระดับภาคอุตสาหกรรม ดังนี้

Thai Metalex 26th  2012

 

  • November 21 – 24 , 2012
  • Booth No. 6P09, Hall 106 (Bitech Bangna Bangkok)
  • www.metalex.co.th
Bangkok Gems and Jewelry Fair 51st  2013  
  • February 26 – March 2 , 2013
  • Booth No. XX55 , XX57 , YY56, YY58, Challenger3 (Impact Challenger Bangkok)
  • www.bangkokgemfair.com

Thaifex – World of Food Asia 2013

 


Home | About Us | Products | Application | Contact Us